System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008

oraz system HACCP zg. z Codex Alimentarius

Home / O firmie / Polityka jakości

Polityka jakości

Celem Polityki Jakości w Organizacji, jaką stanowią PPH „WANEKS-BIS” i POS „SÓL-TOR” Sp. J. jest produkcja tabletek solnych, konfekcjonowanie soli spożywczej, suszenie i konfekcjonowanie soli przemysłowej - zapewniając najwyższy poziom satysfakcji klientów pod względem ilościowym i jakościowym.

Pracownicy Organizacji kładą nacisk na dotrzymywanie wewnętrznych i zewnętrznych norm jakościowych poprzez zgodność z wymaganiami krajowych przepisów prawa i regulacjami wewnętrznymi Organizacji.

JAKOŚĆ PAMIĘTA SIĘ DŁUŻEJ NIŻ CENĘ

Realizacja Polityki Jakości oparta jest o:

  • Utrzymanie i stałe doskonalenie systemu zapewnienia jakości zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz systemu HACCP
  • Powszechne i świadome zaangażowanie w system jakości wszystkich pracowników Organizacji (jakość realizowana jest na każdym stanowisku pracy)
  • Doskonalenie procesu produkcyjnego, który gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa żywienia zgodny z zasadami systemu HACCP
  • Dobór kwalifikowanych dostawców, gwarantujących ustalony poziom jakościowy surowców, opakowań, usług transportowych i szkoleniowych
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników
  • Doskonalenie organizacji pracy
System Zarządzania Jakością jest ciągle doskonalony w Organizacji.
Każdy pracownik zna i rozumie cele i politykę jakości PPH „WANEKS-BIS” i POS „SÓL-TOR” Sp. J.

Zapewnienie wysokiej jakości produktu
stanowi główne zadanie wszystkich pracowników.


Sól-Tor i Waneks-BIS - konfekcjonowanie soli spożywczej, przemysłowej, suszenie i konfekcjonowanie soli wypadowej oraz produkcja tabletek solnych i granulatu solnego.
Polityka jakości | Sól-Tor i Waneks-BIS
© 2016 BestDesign.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone