System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008

oraz system HACCP zg. z Codex Alimentarius

Home / O firmie

O firmie

System Zarządzania Jakością jest ciągle doskonalony w Organizacji.

Każdy pracownik zna i rozumie cele i politykę jakości PPH „WANEKS-BIS” i POS „SÓL-TOR” Sp. J.

Zapewnienie wysokiej jakości produktu stanowi główne zadanie wszystkich pracowników.


© 2016 BestDesign.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone